Elektrik Hizmetleri

Elektrik Hizmetleri
DGOSB’in elektrik dağıtımı 34,5kV yer altı ve havai kablo şebekesi ile yapılmıştır.