Hakkımızda

Hakkımızda
2012 yılında, 18 firma ile Gümüşova Islah OSB kurulması için Düzce Valiliğine müracaat edildi. 2013 yılında, valilikçe hazırlanan gerekçeli rapor Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildi.

2015 yılında, yer seçim çalışmalarının tamamlanması ile birlikte OSB Müdürlüğümüz 27/02/2015 tarihinde 133,5 hektar alan üzerinde kuruldu. 2016 yılında, genişleme çalışmaları başladı.  Sonrasında 2017 yılında, genişleme için yer seçim işlemi tamamlandı. 2018 yılında, genişleme ile birlikte Düzce-Gümüşova Organize Bölgemiz, 360,6 hektar büyüklüğe ulaştı. İmar planları ise aynı yıl içerisinde Bakanlıkça onaylandı. 2019 yılında ise imar planları ile birlikte altyapı planları onaylandı ve altyapı çalışmalarına başlandı.

2019 yılının ilk yarısında 360,6 hektar büyüklüğe ulaşan Bölgemizde, toplam sanayi parsel sayısı 98 adettir. Faaliyette veya inşaat halinde olan firma ise 32 adet sayısına ulaşmıştır.

Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren firmalara; yağmur suyu, elektrik, içme suyu, kanalizasyon ve yol yapımı gibi çeşitli altyapı hatlarında; ayrıca dere ıslahı ve su arıtma tesisi gibi kurulumlar ile tam teşekküllü bir şekilde hizmet verilmektedir.

2019 yılında devam eden diğer çalışmalarımız ise, Organize Sanayi Bölgemizde bulunan vatandaşa ait parsellerin kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, bu işlemler Müdürlüğümüzün kendi öz kaynakları kullanılarak yapılmaktadır.

Son olarak, 2018 yılında onaylanan OSB imar planı ile birlikte imar uygulamalarına başlanmıştır. Organize Sanayi Bölgemiz, alan olarak 2 bölgeye ayrılmıştır. Her iki bölgede de 18. Madde uygulama çalışmalarına başlanmıştır.